Koncert IX MUZ

KONCERT IX MUZ W II LICEUM W BĘDZINIE

Za nami 11 edycji Koncertu Talentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Tradycja organizowania pokazu pasji i umiejętności uczniów pokazuje ogromny wkład pracy i zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie innowacyjnych projektów.

Koncert realizowany jest we współpracy z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie, dzięki czemu uczniowie poznają zasady zachowania na scenie i estradzie, jak również uczą się współpracy z profesjonalnym zespołem obsługi scenicznej.

Umiejętności zdobywane podczas przygotowań do koncertu to: kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów jako świadomych odbiorców sztuki, zdobywanie coraz większej swobody podczas publicznych występów, dokonywanie właściwej samooceny prezentacji scenicznej, współpraca w zespole, współtworzenie i współodpowiedzialność podczas występu oraz efektywna autoprezentacja.

Różnorodność prezentacji oraz coraz wyższy poziom prezentowany przez uczestników koncertu są efektem rozwijania wszystkich powyższych umiejętności.
PAMIĘTAJ: SZKOŁĘ TWORZĄ LUDZIE A NIE ŁAWKI.


KONCERT IX MUZ 2015

O naszym koncercie Kanał 99