KLASA MENADŻERSKO – JĘZYKOWA

mj

Jeśli jesteś osobą otwartą na nowe pomysły, kreatywną, analitycznie postrzegająca otoczenie oraz ciekawą świata, to jest to klasa dla Ciebie. Klasa menadżersko-językowa przeznaczona jest dla uczniów, którzy dążą do rozwijania uzdolnień matematycznych, analitycznych, logistycznych i ekonomicznych, interesują się geografią fizyczną lub społeczno-ekonomiczną, współczesnym światem biznesu, turystyką i rekreacją, stosunkami międzynarodowymi, handlem zagranicznym, dyplomacją i językami obcymi lub chcą pracować w strukturach unijnych, studiować na kierunkach politechnicznych.

 Dlaczego warto wybrać naukę w tej klasie?

Będziesz miał okazję badać, analizować i porównywać różne aspekty problemów matematycznych i logicznych, rozwijać swój sposób rozumowania i krytycznego myślenia podczas licznych przedsięwzięć szkolnych i międzyszkolnych. Nauka w tej klasie pozwoli Ci pogłębić wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, rozwijać kreatywność i zdolność pracy w zespole oraz umiejętności interpersonalne i interkulturowe. Dodatkowym atutem jest nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, spotkania z wolontariuszami z Europy.

mj1

Dodatkowo oferujemy:

– udział w projektach międzynarodowych

–  wyjazdy na wykłady i konferencje na uczelniach partnerskich

–  Tydzień Przedmiotów Ścisłych

–  Dzień Języków Obcych

–  wyjazdowe warsztaty matematyczne, geograficzne, językowe

–  konkursy i sesje naukowe

–  zajęcia w ramach Akademii Wyspiana

–  Szkolne Koło Debat

–  Koło Teatralne

– współpracę z American Corner i Konsulatem USA w Krakowie

– Koło Języka Łacińskiego

– Koncert IX MUZ – prezentacja talentów szkoły

Podejmując naukę w klasie menadżersko-językowej stawiasz na rozwój swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz komunikacji, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych lub języków obcych.

3 przedmioty rozszerzone realizowane od klasy drugiej.

Siatka godzin proponowanych przedmiotów rozszerzonych *
PRZEDMIOT Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
geografia 1 5 5
matematyka/ język polski 4 / 5 7 / 8 7 / 7
język angielski 3 7 7
WOS 1 4 4

*grupy zostaną utworzone przy spełnieniu kryterium liczebności

 Przedmiot dodatkowy:  język angielski specjalistyczny (Business English) lub podstawy psychologii

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki

Gwarantujemy naukę w systemie jednozmianowym !!!