KLASA HUMANISTYCZNO – PRAWNA

hp1

Jeżeli interesujesz się: literaturą, prawem, dziennikarstwem, historią, polityką, dyplomacją, nauką języków obcych oraz szeroko pojętą sztuką, teatrem, filmem i występami scenicznymi – to idealny kierunek dla Ciebie.

Dlaczego warto wybrać naukę w tej klasie?

Podczas nauki będziesz miał możliwość uczestniczyć w warsztatach teatralnych, przygotowywać przedstawienia i występy na scenie Teatru im. Jana Dormana w Będzinie, spotykać się z prawnikami, przeprowadzać symulacje i uczestniczyć w rozprawach sądowych, uczestniczyć w debatach oksfordzkich.

Dodatkowo oferujemy:

– udział w projektach międzynarodowych

–  wyjazdy na wykłady i konferencje na uczelniach partnerskich

–  Koło Teatralne

–  Szkolne Koło Debat

–  projekty filmowe

–  redagowanie szkolnej gazetki  „@WYSPIAN”

–  zajęcia w ramach Akademii Wyspiana

– Koło Języka Łacińskiego

– Koncert IX MUZ – prezentacja talentów szkoły

hpr.png

Podejmując naukę w klasie humanistyczno-prawnej stawiasz na rozwój swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk humanistycznych i prawnych.

 3 przedmioty rozszerzone realizowane od klasy drugiej.

Siatka godzin proponowanych przedmiotów rozszerzonych *
PRZEDMIOT Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
historia 1 5 5
język polski 5 8 7
język angielski 3 7 7
WOS 1 4 4

*grupy zostaną utworzone przy spełnieniu kryterium liczebności

Przedmiot dodatkowy: podstawy prawa lub język angielski specjalistyczny
(prawny)

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki

 Gwarantujemy naukę w systemie jednozmianowym !!!