KLASA BIOLOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA

bch

Jeżeli interesujesz się: biologią, medycyną, farmacją, analityką medyczną,  weterynarią, biotechnologią, kosmetologią, psychologią –  to idealny kierunek dla Ciebie.

Dlaczego warto wybrać naukę w tej klasie?

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość poszerzenia swych zainteresowań uczestnicząc
w warsztatach laboratoryjnych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, warsztatach organizowanych przez Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zabrzu, lekcjach żywej anatomii, współpracując z Instytutem Biologii Molekularnej w BioCentrum Edukacji w Warszawie.

Dodatkowo oferujemy:

– udział w projektach międzynarodowych

–  wyjazdy na wykłady i konferencje na uczelniach partnerskich

–  działalność charytatywną: Akcja Szlachetna Paczka, Szkolny Klub Wolontariusza

–  coroczną Szkolną Akcją Krwiodawstwa

–  Szkolne Koło Psychologiczne

–  zajęcia w ramach Akademii Wyspiana

– Koło Języka Łacińskiego

– Koncert IX MUZ – prezentacja talentów uczniów szkoły

Podejmując naukę w klasie biologiczno – psychologicznej stawiasz na rozwój swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i przyrodniczych.

3 przedmioty rozszerzone realizowane od klasy drugiej.

Siatka godzin proponowanych przedmiotów rozszerzonych *
PRZEDMIOT Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
biologia 1 5 5
chemia/ język polski 1 / 5 4 / 8 4 / 7
język angielski 3 7 7
fizyka 1 5 5

*grupy zostaną utworzone przy spełnieniu kryterium liczebności

Przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii lub język angielski specjalistyczny (medyczny)

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki

 

Gwarantujemy naukę w systemie jednozmianowym !!!