KLASA HUMANISTYCZNO – PRAWNA

hp1

Jeżeli interesujesz się: literaturą, prawem, dziennikarstwem, historią, polityką, dyplomacją, nauką języków obcych oraz szeroko pojętą sztuką, teatrem, filmem i występami scenicznymi – to idealny kierunek dla Ciebie.

Dlaczego warto wybrać naukę w tej klasie?

Podczas nauki będziesz miał możliwość uczestniczyć w warsztatach teatralnych, przygotowywać przedstawienia i występy na scenie Teatru im. Jana Dormana w Będzinie, spotykać się z prawnikami, przeprowadzać symulacje i uczestniczyć w rozprawach sądowych, uczestniczyć w debatach oksfordzkich.

 Dodatkowo oferujemy:

– udział w projektach międzynarodowych

–  wyjazdy na wykłady i konferencje na uczelniach partnerskich

–  Koło Teatralne

–  Szkolne Koło Debat

–  projekty filmowe

–  redagowanie szkolnej gazetki  „@WYSPIAN”

–  zajęcia w ramach Akademii Wyspiana

– Koło Języka Łacińskiego

– Koncert IX MUZ – prezentacja talentów szkoły

hp2

Podejmując naukę w klasie humanistyczno-prawnej stawiasz na rozwój swoich kompetencji językowych, społecznych i kulturowych, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk humanistycznych i prawnych.

3 przedmioty rozszerzone realizowane w cyklu edukacyjnym !!!

PRZEDMIOT Ilość godzin w cyklu edukacyjnym *
język polski 26
historia lub geografia 14 / 10
WOS lub język angielski 10 / 20

*grupy zostaną utworzone przy spełnieniu kryterium liczebności

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki

 

Gwarantujemy naukę w systemie jednozmianowym !!!