KLASA BIOLOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA

bch

Jeżeli interesujesz się: biologią, medycyną, farmacją, analityką medyczną, weterynarią, biotechnologią, kosmetologią, psychologią – to idealny kierunek dla Ciebie.

Dlaczego warto wybrać naukę w tej klasie?

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość poszerzenia swych zainteresowań uczestnicząc
w warsztatach laboratoryjnych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, warsztatach organizowanych przez Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zabrzu, lekcjach żywej anatomii, współpracując z Instytutem Biologii Molekularnej w BioCentrum Edukacji w Warszawie.

Dodatkowo oferujemy:
– udział w projektach międzynarodowych
– wyjazdy na wykłady i konferencje na uczelniach partnerskich
– działalność charytatywną: Akcja Szlachetna Paczka, Szkolny Klub Wolontariusza
– coroczną Szkolną Akcją Krwiodawstwa
– Szkolne Koło Psychologiczne
– zajęcia w ramach Akademii Wyspiana
– Koło Języka Łacińskiego
– Koncert IX MUZ – prezentacja talentów szkoły
Podejmując naukę w klasie biologiczno – psychologicznej stawiasz na rozwój swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i przyrodniczych.

3 przedmioty rozszerzone realizowane w cyklu edukacyjnym !!!

 

PRZEDMIOT Ilość godzin w cyklu edukacyjnym *
biologia 13
chemia lub język polski 12 / 24
język angielski 19

*grupy zostaną utworzone przy spełnieniu kryterium liczebności

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki

Gwarantujemy naukę w systemie jednozmianowym !!!