Klasa Biologiczna – Psychologiczna

Jeżeli interesujesz się: biologią, medycyną, farmacją, analityką medyczną,  weterynarią, biotechnologią, kosmetologią, psychologią –  to idealny kierunek dla Ciebie.

 

Dlaczego warto wybrać naukę w tej klasie?

 

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość poszerzenia swych zainteresowań uczestnicząc
w warsztatach laboratoryjnych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, warsztatach organizowanych przez Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zabrzu, lekcjach żywej anatomii, współpracując z Instytutem Biologii Molekularnej w BioCentrum Edukacji w Warszawie.

 

Dodatkowo oferujemy:

– udział w projektach międzynarodowych

–  wyjazdy na wykłady i konferencje na uczelniach partnerskich

–  działalność charytatywną: Akcja Szlachetna Paczka, Szkolny Klub Wolontariusza

–  coroczną Szkolną Akcją Krwiodawstwa

–  Szkolne Koło Psychologiczne

–  zajęcia w ramach Akademii Wyspiana

– Koło Języka Łacińskiego

– Koncert IX MUZ – prezentacja talentów szkoły

Podejmując naukę w klasie biologiczno – psychologicznej stawiasz na rozwój swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i przyrodniczych.

 

 3 przedmioty rozszerzone realizowane w cyklu edukacyjnym !!!

 

PRZEDMIOT Ilość godzin w cyklu edukacyjnym *
biologia 13
chemia lub język polski 12 / 24
język angielski 19

*grupy zostaną utworzone przy spełnieniu kryterium liczebności

 

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki

 

Gwarantujemy naukę w systemie jednozmianowym !!!