Psycholog szkolny

Jeżeli:

 • jest Ci źle,
 • odczuwasz lęk,
 • nikt Cię nie rozumie,
 • czujesz pustkę,
 • ciągle jesteś smutny,
 • nie możesz jeść,
 • twój związek się rozpadł,
 • nie radzisz sobie ze stresem,
 • czujesz się bezwartościowy,
 • ciągle się złościsz,
 • czujesz się wykorzystywany,
 • nie radzisz sobie z agresją innych lub własną

Przyjdź, porozmawiaj…

Psycholog szkolny mgr Katarzyna Krzciuk jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli II LO im. S. Wyspiańskiego w Będzinie w gabinecie na I piętrze w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 8.:00 – 11:30
WTOREK 9.30 – 15:30
ŚRODA 8.00 – 12.00
CZWARTEK 8.00 – 9.30
PIĄTEK 12:30 – 14:30

POMOC PRAWNA

Jeżli widzisz przemoc -reaguj na nią! Zapraszam do odwiedzenia strony Kampanii „Reaguj na Przemoc wobec Dzieci – Masz Prawo” Rzecznika Praw Dziecka RP: http://www.jakreagowac.pl/’ oraz do obejrzenia spotu reklamowego kampanii:

i spotu popularyzującego Dziecięcy Telefon Zaufania:

 


ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli (m.in. poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli w celu wspólnego rozwiązywania problemów i lepszej komunikacji)
 4. Prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających z uczniami (udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji – problemy emocjonalne, osobiste, rodzinne, trudności w nauce itp.)
 5. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacji problemowej i kryzysowej wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 7. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 8. Prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych w zespołach klasowych (dotyczących m.in. skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, metod skutecznego uczenia się itp.)
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Doradztwo zawodowe.

Zapraszam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli!