Nauczyciele szkoły

Dyrektor szkoły  dr Agnieszka Hetman

Grono Pedagogiczne

Język polski
dr Małgorzata Wójcik-Dudek – egzaminator OKE
mgr Katarzyna Wyrwas – egzaminator OKE

Wiedza o kulturze
mgr Katarzyna Wyrwas

Język angielski
mgr Małgorzata Dyaczyńska – egzaminator OKE
mgr Agnieszka Jamro – egzaminator OKE
mgr Agnieszka Kępińska – egzaminator OKE

Język niemiecki

mgr Agnieszka Rabus – egzaminator OKE

Język francuski

mgr Ewa Młynarska – Dąbek

Język hiszpański
mgr Aleksandra Gajos

Historia
mgr Małgorzata Hat – egzaminator OKE
mgr Barbara Rudy – egzaminator OKE

Wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Hat – egzaminator OKE
mgr Barbara Rudy – egzaminator OKE

Historia i Społeczeństwo
mgr Małgorzata Hat – egzaminator OKE
mgr Barbara Rudy – egzaminator OKE

Matematyka
mgr Małgorzata Kantor-Szczęśniak – egzaminator OKE

mgr Kinga Kwarta

Geografia

mgr Arleta Stanek – egzaminator OKE

Chemia
mgr Bożena Morawska-Nagły – egzaminator OKE

Biologia
mgr Kinga Kwarta – egzaminator OKE

Fizyka i astronomia
dr Agnieszka Hetman – egzaminator OKE

Informatyka

mgr Zbigniew Gruszka

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Arleta Stanek

Przyroda
dr Agnieszka Hetman

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Arleta Stanek

Wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Wójcik
mgr Tomasz Majcherczyk

Religia

mgr Adam Supel

Psycholog szkolny

mgr Luiza Witkowska

Biblioteka
mgr  Małgorzata Hat