SZCZĘŚLIWY NUMER

 • Numerki podawane są do wiadomości uczniów na tablicy samorządowej, na tablicy informacyjnej z planem uczniowskim oraz na stronie internetowej szkoły;
 • Wylosowany numerek nie zwalnia z obowiązku przygotowywania się do sprawdzianów wcześniej zapowiedzianych oraz pisania testów sprawności językowych;

  Wrzesień 2017

  poniedziałek 25.09 8
  wtorek 26.09 20
  środa 27.09 33
  czwartek 28.09 22
  piątek 28.09 14

  Październik 2017

  poniedziałek 02.10 30
  wtorek 03.10 27
  środa 04.10 11
  czwartek 05.10 2
  piątek 06.10 6
   
  poniedziałek 09.10 31
  wtorek 10.10 13
  środa 11.10 21
  czwartek 12.10 7
  piątek 13.10 5
  14.10 23
   
  poniedziałek 16.10 16
  wtorek 17.10 19
  środa 18.10 10
  czwartek 19.10 26
  piątek 20.10 15
   
  poniedziałek 23.10 1
  wtorek 24.10 18
  środa 25.10 9
  czwartek 26.10 3
  piątek 27.10 22

  Losowali:   I. Nowak; N.Majcherczyk