Samorząd Szkolny

Zarząd   Samorządu   Uczniowskiego

w  II  LO  im.  Stanisława  Wyspiańskiego

2019/2020

470d3eb8-d9ce-4323-a09e-8d40d6cfd754 (2)

  Przewodniczący:           Patryk Banasiak

           Zastępca:              Karol Palermo

Sekretarz / Skarbnik:           Paulina Stąpel         


1b069bef-10b9-41b7-ae9a-4ff1c64c5c58 (4)