„ UCZNIOWIE, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOŁĘ Z WYRÓŻNIENIEM”

UCZNIOWIE, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOŁĘ Z WYRÓŻNIENIEM

SERDECZNE GRATULACJE !!!

ANNA KORDEL

JULIA KUZAK

KLAUDIA SOCZÓWKA

WIKTORIA CWAŁA

ZUZANNA WOLSKA  

NAGRODA SPECJALNA „KRASNOLUDEK PRZECHODNI”

DLA MARKA SOŁTYSIKA

NAGRODA ” PRIMUS INTER PARES” 

DLA ANNY KORDEL



ZŁOTY INDEKS NA STUDIA W AKADEMII WSB
DLA ZUZANNY WOLSKIEJ

WYSPIAN TEAM 2017-2020

GRATULACJE I SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA  OTRZYMUJĄ:

Martyna Olszowy  za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i szczególne zaangażowanie w życie szkoły
Karol Kuliberdaza reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym  
Zuzanna Wolskaza reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, zaangażowanie w działalność artystyczną oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
Karolina Piłatza reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, szczególne zaangażowanie w życie szkoły oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
Wiktoria Cwała  za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych  
Alicja Kurowskaza reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły  
Patryk Banasiakza pracę w samorządzie szkolnym i szczególne zaangażowanie
w życie szkoły
Julia Kuzakza reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
Anna Kordelza reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
Karol Putoza reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych
z języków obcych i szczególne zaangażowanie
w życie szkoły
Julia Walaszekza zaangażowanie w działalność artystyczną na rzecz szkoły  
Marek Sołtysikza działalność artystyczną i szczególne zaangażowanie
w życie szkoły
Aleksandra Celuchza szczególne zaangażowanie w życie szkoły  
Klaudia Wnukza szczególne zaangażowanie w życie szkoły  
Wiktor Piękośza zaangażowanie w działalność artystyczną na rzecz szkoły  
Zuzanna Kędzierskaza zaangażowanie w działalność artystyczną na rzecz szkoły  
Vanessa Erdanowskaza zaangażowanie w działalność artystyczną na rzecz szkoły
Piotr Durbaczza szczególne zaangażowanie w życie szkoły  
Martyna Gawor  za szczególne zaangażowanie w życie szkoły