„PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY – INFORMACJA MEN I CKE”

Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna i Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla uczniów klas trzecich próbny egzamin maturalny. Do próbnego egzaminu uczeń przystępuje dobrowolnie od 2 do 8 kwietnia br.

Wszystkie arkusze oraz np. płyty w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, będą umieszczane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz OKE Jaworzno według terminarza, który znajduje się poniżej.

Zasady oceniania zostaną zamieszczone 22 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.