„RYNEK FINANSOWY I INSTYTUCJE NA NIM WYSTĘPUJĄCE – WARSZTATY”

Uczniowie klasy 1ag i 1bg uczestniczący w projekcie edukacyjnym Akademii WSB- „Uczelnie Szkołom- o finansach z Narodowym Bankiem Polskim” wzięli udział w warsztatach nt. „Rynek finansowy i instytucje na nim występujące”.

Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z mechanizmami funkcjonowania rynku finansowego oraz możliwościami wykorzystania instrumentów finansowych o różnym poziomie ryzyka i zysku.