„WYKŁAD NA WNOZ W SOSNOWCU”

Uczniowie realizujący geografię na poziomie rozszerzonym uczestniczyli w multimedialnych wykładach dr W.Krawczyńskiego na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Pierwszy dotyczył geologicznych procesów endogenicznych i ich skutków, a drugi datowania dziejów Ziemi.