„WIZYTA W TEATRZE KOREZ W KATOWICACH ”

12.12.2019 roku młodzież Wyspiana miała okazję obejrzeć spektakl pt. „Pojedynek”, wystawiony na deskach Teatru Korez w Katowicach.

         Jak zawsze aktorzy Korezu nie zawiedli oczekiwań młodej publiczności, która bawiła się świetnie (mimo faktu, że niektórzy widzowie siedzieli na tzw. „dostawkach”, ponieważ – co jest już tradycją naszej szkoły – jak zwykle było więcej chętnych niż miejsc).

                            Zapewne spotkamy się z gościnnym Teatrem Korez za rok!!!