„SZKOŁA DO HYMNU”

8 listopada 2019 r. godzina 11.11. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie od odśpiewania hymnu państwowego rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po części oficjalnej odbył się krótki program artystyczny, w którym uczniowie klasy Iag przybliżyli nauczycielom i swoim kolegom spory związane z wyborem hymnu narodowego w latach dwudziestych XX w. Brano bowiem wówczas pod uwagę – poza „Mazurkiem Dąbrowskiego” – także kilka innych pieśni patriotycznych: „Rotę”, „Warszawiankę”, „Chorał” (pieśń powstańców styczniowych), „Pierwszą Brygadę”, oraz „Boże coś Polskę…”. Na zakończenie wśród nauczycieli i uczniów przeprowadzony został plebiscyt, który z proponowanych w 1921 roku utworów powinien pełnić rolę hymnu narodowego. Najwięcej głosów uzyskała „Rota”, na drugim miejscu znalazła się „Pierwsza Brygada”, zaś „Mazurek Dąbrowskiego” zajął miejsce trzecie.