„THE GRAMMAR OF THE WOR(L)D OR WHY STUDY LITERATURE?”

Definicja, język, przekaz, granica poznania świata poprzez słowa –  dziś naszym udziałem stały się rozważania na temat języka i naszego postrzegania świata, nie tylko literackiego. Naszym Gościem był prof. Paweł Jędrzejko, literaturoznawca, kulturoznawca, amerykanista, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Niezwykłe spojrzenie na granice percepcji świata, dyskusja o bytach, filozofia, religia – całe spektrum zagadnień, przekazane w bardzo przystępny sposób. Dziękujemy!!!