„SZKOŁA PAMIĘTA”

25 października 2019 roku uczniowie z klas II realizujących program rozszerzony z historii wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. W ramach tej inicjatywy młodzi ludzie najpierw zwiedzili wystawę „Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej”. Wystawa pokazuje kilkanaście wybranych historii z perspektywy zarówno ratujących jak i ratowanych. Wśród nich znaleźli się także mieszkańcy Będzina i innych okolicznych miast. Wielu z nich wyróżniono Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, a niektórym przyznano go dopiero pośmiertnie. Po   wystawie uczniowie odwiedzili cmentarz przy parafii św. Trójcy, gdzie zapalili znicze na grobach dwóch pochowanych tutaj weteranów powstania styczniowego 1863 roku, upamiętniając w ten sposób udział będzinian w walkach o wyzwolenie narodowe w XIX wieku.