„ZAJĘCIA LABORATORYJNE Z MIKROSKOPII SKANINGOWEJ NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM”

W dniu 25.10.2019 młodzież II Lo im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z mikroskopii skaningowej na Uniwersytecie Śląskim Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach. Laboratorium uczestniczy w projektach naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska poprzez wykonywanie badań z wykorzystaniem techniki skaningowej mikroskopii elektronowej z mikroanalizą rentgenowską wraz z pełną interpretacją wyników. Laboratorium współpracuje z jednostkami spoza Wydziału i Uniwersytetu oraz realizuje szereg projektów edukacyjnych dla studentów i uczniów.
W 2012 roku Laboratorium zostało wyposażona w ultra wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi UHR FE-SEM SU 8010.  Młodzież miała możliwość poznać zastosowania współczesnej mikroskopii elektronowej  w zakresie obrazowania materii biologicznej na poziomie komórek, tkanek i organów organizmów roślinnych i zwierzęcych, a także obiektów chemicznych, fizycznych i materiałowych. W czasie zajęć prezentowane były  techniki umożliwiające przygotowanie preparatów, a następnie ich analizę w skaningowym mikroskopie elektronowym. Przedstawiona została również historia rozwoju mikroskopii elektronowej, najnowsze tendencje w badaniu i obrazowaniu materii biologicznej i ciekawostki związane z rozwojem mikroskopowych technik analitycznych.