„VII TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY W WYSPIANIE”

24 października 2019 roku uczniowie klas II i III Wyspiana wzięli udział w warsztatach prawnych prowadzonych przez adwokata – Pana Konrada Pogodę. Zajęcia odbywały się w ramach VII Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, a poświęcone były szczególnie takim zagadnieniom, jak szacunek i godność człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za słowo. Celem projektu jest pokazanie uczniom, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie, promowanie świadomego obywatelstwa i zachęcanie młodych ludzi do większego zainteresowania sprawami publicznymi.