„WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO”

We wtorek 12 marca 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszego Liceum. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został – Patryk Banasiak

Zastępcą Przewodniczącego - Karol Palermo

 Sekretarzem- Paulina Stąpel

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

1A42BA59-1AB1-423D-823C-E44F2F2F8A520F83E202-2C3B-4D76-B359-44493C56E63B28CC3DF6-7527-45C6-859E-C8D6BC01E86A