„UCZNIOWIE WYSPIANA NA WYKŁADZIE POŚWIĘCONYM ROTMISTRZOWI WITOLDOWI PILECKIEMU”

7 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie dr Anny Mandreli poświęconym osobie Rotmistrza Witolda Pileckiego – człowieka o bogatym życiorysie, współzalożyciela Tajnej Armii Polskiej, więźnia i współorganizatora ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz, uczestnika powstania warszawskiego, żołnierza II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, po wojnie skazanego przez władze komunistyczne na śmierć i straconego w 1948 roku. Wykład ilustrowany był prezentacją oraz fragmentami Raportów Pileckiego.