„BĘDZIN: KIEDYŚ I DZIŚ”

bedzin kiedysi dziśu„Będzin: kiedyś i dziś”

POWR.03.01.00-00-U123/17

 

PROJEKT „Będzin: kiedyś i dziś” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU, DZIAŁANIE 3.1 KOMPETENCJE                                           W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie uczestniczy
w projekcie „Będzin: kiedyś i dziś” realizowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykłady, warsztaty oraz wyjście i wyjazdy studyjne (Będzin, Kraków, Warszawa) przeprowadzane w ramach projektu przybliżają uczniom historię Będzina ze szczególnym uwzględnieniem dziejów będzińskich Żydów.

Zakres zajęć: Dzieje narodu żydowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady), Historia Będzina, Mapowanie Będzina (zajęcia z zakresu geopoetyki, miejsc pamięci), Wielokulturowość i międzykulturowość?, Spotkanie z twórczością Stanisława Wygodzkiego, Powstanie i dzieje Koedukacyjnego Gimnazjum im. Szymonostwa Fürstenbergów.

 

 

Więcej: http://www.kdjilp.us.edu.pl/index.php/projekt-bedzin-kiedys-i-dzis