DZIEŃ DLA RODZINY”

Dzień dla rodziny

Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego w Starostwie Powiatowym w Będzinie zaprasza w imieniu Pana Starosty Będzińskiego Arkadiusza Watoły na wielopokoleniowy festyn plenerowy „Dzień dla Rodziny”,
który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018 roku na obiektach sportowych III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 5-7,
w godzinach od 13.00 do 18.00. Uprzejmie prosimy o udostępnienie informacji  o organizowanym  festynie dla mieszkańców Powiatu Będzińskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU BĘDZIŃSKIEGO.