RAKOOBRONA – PROFILAKTYKA RAKA PŁUC, CZERNIAKA I RAKA SZYJKI MACICY

W tym roku szkolnym kolejny już raz edukowaliśmy naszych uczniów w zakresie promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania chorobom somatycznym. Jednym z takich działań są zajęcia prowadzone przez koordynatora Programu Rakoobrona Luizę Witkowską, poświęcone profilaktyce trzech najgroźniejszych i najczęstszych nowotworów: raka płuc, czerniaka i raka szyjki macicy. Projekt ma za zadanie przekazanie najważniejszych informacji związanych z epidemiologią, objawami, czynnikami ryzyka oraz możliwościami leczenia tych nowotworów. Omawiane treści zostały wzbogacone filmem „Gra z rakiem”, przedstawiającym przypadki i historie osób chorujących na nowotwory. Uczniowie otrzymali również ulotki Programu Rakoobrona, programu „Znamię?Znam je!” (profilaktyka czerniaka) oraz programu „Wybierz życie. Pierwszy krok” (profilaktyka raka szyjki macicy). Uzyskaną podczas cyklu zajęć wiedzą młodzież mogła popisać się podczas rozwiązywania krzyżówki i testu wiedzy kończącego realizację programu.
Mamy nadzieję, że uzyskane przez Was informacje spowodują, że będziecie bardziej dbać o swoje zdrowie i zapobiegać występowaniu chorób cywilizacyjnych.
Kolejne zajęcia z tego cyklu już w przyszłym roku szkolnym…

rak

rakoobrona_fundacja_sensoria_3_plakat

rakoobrona