SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z POWIATOWYM RZECZNIKIEM PRAW KONSUMENTA

9 czerwca odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panią Marią Hudzik- Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta.Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją, a rękojmią. Dziękujemy Pani Marii Hudzik za przeprowadzenie prelekcji na temat praw konsumenta.

B

C

A